Avatar

Det här är ju en roand debatt i Spårvägshistoriska... (Allmänt)

av Admin @, Tyresö, Stockholm, torsdag, december 07, 2017, 04:01 (75 dagar sedan)

..Om varför pendeln inte går nattetid, till vederbörande skulle jag vilja ställa frågan...När ska fordonen underhållas då..?
Fordonen på pendeln utnyttjas till närmare 95% idag, blir det fel på något fordon så finns det inte många reserver.
Och då ska man också vara på det klara med nya tidtabellen från 10 december som kräver ännu fler fordon, ska man sedan köra nattetid så frågar jag mig följande:

1. Med vilka fordon ska man köra med under tiden man arbetar med underhåll på de som kräver det..?

2. Och hur skulle den tidtabellen se ut..?

3. Och har man räknat med att det skulle kräva nyanställning av ett stort antal reparatörer som inte finns idag (Att man gått fordonsteknisk utbildning är inget som är relevant utom i vissa delar då den berör bara bilar och inte järnvägsfordon, det enda man kan ha nytta av är hur man ska använda verktyg och tolka dokumentationer....Men järnvägsfordon är så mycket mer..).

Näe..! Någon utökning av pendeln lär ni aldrig se inom 10 års tid, för vad jag vet så finns det inte med i något avtal att de ska nyanställa och dra på sig den kostnaden!

Rätt intressant är att kortare tid än 10 år räknat från i år så har av de 12 som jobbar ständig natt, 6 st. gått i pension.
Blir rätt intressant att se hur man löser det, det tar ca: 5 efter att man fått utbildning innan man kan kalla sig reparatör och är självgående.

Och bland de som jobbar nätt så finns det bara ständig natt, inga som jobbar eftermiddag natt eller dylikt!
Lägger man till de som funderar på att byta jobb, så är det en utarming på "G"..
Om natt trafik på pendeln i Spårvägshistoriska

RSS-feed av trådar
powered by my little forum